nihan

03 Ocak 2020

Yorum yapılmamış

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen (1) adet çekici ve dorsesinin emniyet ve asayişe yönelik hizmetlerine uygun hale getirilerek mobil trafik eğitim tırına dönüştürülmesi işi ihalesi yapılacaktır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen (1) adet çekici ve dorsesinin emniyet ve asayişe yönelik hizmetlerine  uygun hale getirilerek mobil trafik eğitim tırına dönüştürülmesi işi  ihalesi yapılacaktır.

İHALE TARİHİ: 14 OCAK 2020 SALI GÜNÜ

SAAT: 14:00

İhaleye katılmak için gerekli belgeler 14 Ocak 2020 Salı günü saat 13:45’ e kadar Korkutreis Mah. Yeşilırmak Cad. No:3 Maltepe-Çankaya ANKARA adresindeki Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürlüğünün Evrak Memurluğuna elden teslim edebilecek veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir.

Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacaktır.

İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü olup açık eksiltme ile devam edilecektir.

 İhale dokümanı, Korkut Reis Mah. Yeşilırmak Cad. No:3 Kat:6 Maltepe/Çankaya/ANKARA adresinde inceleyebilir. Ayrıca ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını temin edebilmeleri için Jandarma Asayiş Vakfı’nın T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi 3653668-5002 numaralı hesabına 125,00 TL yatırması ve dekontunun bir suretinin veya fotokopisinin Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.