Bağış

T.C Ziraat Bankası

Kızılay Şubesi

Hesap No:
3653668-5002

IBAN:

TR49 0001 0011 3303 6536 6850 02

Vakfın amacına uygun bağış, yardım ve mal vasiyeti Vakıf tarafından kabul edilir. Uygun bulunanların kabul işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılarak, Vakıf mal varlığına intikal ettirilir.

 

Nakdi bağışlar; Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından temin edilerek dağıtılan, seri numaralı, soğuk damgalı bağış makbuzları” ile kabul edilebileceği gibi doğrudan bankalara açılan Vakfın bağış hesaplarına yatırılmak suretiyle de yapılabilir.


BAĞIŞLARA KARŞI VERİLECEK ARMAĞANLAR

 

Vakfa nakit, kıymetli evrak, menkul ve gayrimenkul bağışında bulunanlara şükranlarımızın ifadesi olarak verilen belge ve şiltler;

  • Bağış alındı belgesi
  • Teşekkür mektubu
  • Onur belgesi
  • Vakıf şilti
  • Madalya ve beratı
  • Kişinin fotoğrafını asmak suretiyle onurlandırma
  • Kişinin ismi yazılı plaket ile onurlandırmayı kapsar.

Onur belgesi, şilt, madalya ve beratları  Jandarma Teşkilatının kuruluş günlerinde, Mütevelli Heyet veya Yönetim Kurulu toplantılarında Vakıf Yönetim Kurulu tarafından törenle verilir.

Vakıf gelirlerinin %30’unu vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda Vakfın kuruluş tarihinden itabaren 01 Ocak 2018 tarihine kadar nakdi ve ayni olarak toplam 38.780.815,00 TL.lik bağış yapılmıştır.

 

BAĞIŞLARINIZ, HUZUR OLARAK SİZE GERİ DÖNER…